1. Introducció i objectiu
2. Codename: Kids Next Door - Operation V.I.D.E.O.G.A.M.E.
2.1. Origen i descripció general
2.2. Anàlisi dels elements textuals
2.2.1. Manual d’ús en format paper
2.2.2. Videojoc en suport electrònic
2.3. Els personatges
3. Anàlisi i problemes de la localització
3.1. El suport electrònic
3.1.1. Vídeos d’enllaç entre nivells (cut-scenes)
3.1.2. Intervencions orals dels personatges
3.1.3. Missatges d’ajuda
3.1.4. Menús
3.2. Incoherències entre el suport electrònic i el suport paper
4. Conclusions
Bibliografia

 
Decarrega l'article
en format .pdf