Avantatges
Inconvenients
Primera versió del traductor (1997)
Evolució de les bases de dades
El problema de les majúscules
Eina eficaç
Segona versió del traductor (2005)
Valoració global

 
Decarrega l'article
en format .pdf