1. Introducció
2. Distincions prèvies
3. Les memòries de traducció en els entorns de traducció
4. La incorporació d’un STA en un entorn de traducció
5. Característiques d’un STA per ser inserit en un entorn de traducció
6. El control del llenguatge dels textos que s’han de traduir
7. La traducció i la producció de textos multilingües
8. Conclusió

 
Decarrega l'article
en format .pdf