1. La tecnologia de traducció automàtica Comprendium
1.1 Antecedents histōrics
1.2 Arquitectura del sistema
1.3 Com funciona el procés de traducció
1.3.1 Les fases de traducció
2. L’ús del sistema de traducció automàtica
2.1 Expectatives actuals de la traducció automàtica
2.1.1 Factors que influeixen en la qualitat de la traducciķ automātica
2.1.2 Usos de la traducció automàtica
2.2. El flux de feina des del punt de vista de l'usuari
2.3. Realimentació del sistema de traducció automàtica
2.3.1. Memòries de traducció
2.3.2 Filtres de preedició i postedició
2.3.3. Manteniment del lèxic
3. Diferents tipus d’usuaris, diferents productes de Comprendium
4. Exemples d’instal•lacions
4.1 Diari Segre
4.2. Translendium

Decarrega l'article
en format .pdf
03 - La indústria de la traducció
ISSN: 1578-7559