1. Introducción
2. Anàlisi cost–benefici, anàlisi cost–efectivitat
3. La funció econòmica de la traducció
4 . Estructura de la indústria de la traducció
5. Condicionants de la indústria de la traducció
6. Conclusions

 
Decarrega l'article
en format .pdf
03 - La indústria de la traducció
ISSN: 1578-7559