1. Introducció
2. Fases del procés de gestió de projectes
2.1. Fase d’anàlisi, previsió i pressuposts
2.2. Fase de preparació i posada en marxa
2.3. Fase de traducció
2.4. Fase de correcció
2.5. Fase de revisió i control de qualitat
2.6. Seguiment postvenda
3. Conclusió

 
Decarrega l'article
en format .pdf
03 - La indústria
de la traducció

ISSN: 1578-7559