Us presentem, amb un cert retard, el número 2 de la nostra revista. Esperem que l’interès dels articles reunits en aquest número compensi l’espera.

Sense abandonar l’orientació adoptada en els números 0 i 1, en el número 2 volem acostar-nos a la Documentació, que definim aquí amb paraules de Lluís Codina: la Documentació és una disciplina científica que té com a objecte d’estudi la gestió eficient del coneixement social, a fi de posar-lo a disposició d’un col·lectiu d’usuaris o de la humanitat en el seu conjunt, amb l’objectiu de permetre i facilitar el procés d’obtenció de nous coneixements (1). Per tal d’aconseguir aquesta gestió eficaç i, al capdavall, la difusió de la informació entre els usuaris que la demanen, la Documentació ha desenvolupat en el decurs de la seva història instruments intel·lectuals, mètodes i tècniques per a dissenyar i implantar sistemes d’informació i documentació cada cop més rics, complexos, intel·ligents i eficients.

La Traducció i la Documentació han mantingut en el decurs del temps nombrosos lligams, com per força havia de passar entre dues disciplines que comparteixen trets molt importants, que constitueixen dos sectors econòmics de primera magnitud i que tenen com a objectiu comú difondre informació a un nombre al més elevat possible d’usuaris, tot contribuint a millorar l’enteniment entre persones i cultures i a augmentar el desenvolupament de tots els sectors: el científic, el professional i el cultural.

En l’activitat diària del traductor no només hi té una importància vital l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), ja que també cal fer un ús intensiu d’informació, de documents. Per això, els traductors s’han convertit en autèntics experts en la cerca i selecció d’informació, i alhora, molt sovint, també en la seva organització i gestió, com es pot comprovar per exemple consultant els nombrosíssims webs fets per traductors i per a traductors.

Per tot això, aquest monogràfic, en el qual col·laboren experts en temes de documentació, surt a la llum amb el propòsit d’afavorir l’apropament i la col·laboració entre totes dues disciplines.

En els seus respectius articles, Eva Ortoll i M. Josep Recoder reflexionen sobre el fet que l’ús de la informació està cada cop més present en la feina del traductor, i també sobre l’impacte de les TIC en el procés de documentar la traducció.

A continuació, i amb l’objectiu d’aclarir certes ambigüitats gens infreqüents, Mario Pérez-Montoro ens parla, en un primer article, dels conceptes de dada, informació i coneixement. En un segon treball en aquest número de Tradumàtica, tracta el tema del llenguatge en la comunicació i, més concretament, del llenguatge d’interrogació en la recuperació de la informació.

Els articles següents es centren en Internet, una font inesgotable d’informació per al traductor. Alexandre López categoritza i explica els diferents tipus de cercadors, i en descriu alguns d’especialitzats en Traducció. Lluís Codina ens apropa a ¿un altre? web: l’invisible, i reflexiona sobre els mites i realitats de l’anomenat web semàntic. Finalment, Pilar Sánchez presenta els avantatges de l’aplicació d’eines d’anàlisi de corpus a l’ hora d’utilitzar el Web com a font d’informació.


Som conscients que el tema de la Documentació i els seus lligams i interacció amb la Traducció no s’esgota amb els articles que proposem avui. Per això hi tornarem més endavant amb un altre monogràfic. De moment i com sempre esperem que aquest nou número de Tradumàtica gaudeixi de la mateixa bona acollida que els dos anteriors.

-------------------------------

1 Codina Bonilla, Lluís. (1997). Proyecto docente: documentación en los medios de comunicación. Barcelona, Universitat Pompeu Fabra. [xerocòpia]. P. 23.

02 - La documentació
ISSN: 1578-7559


 
Última actualització: 20 de Novembre del 2003