Introducció

En aquest context, quin paper poden jugar els textos publicats a la WWW?

Com eludir els inconvenients que els textos de la WWW presenten durant la fase de documentació del traductor?


Com s’utilitza un corpus ad hoc?


Conclusió


Bibliografia

 
Decarrega l'article
en format .pdf
02 - La documentació
ISSN: 1578-7559