Amb aquest número 0 iniciem la revista electrònica TRADUMÀTICA. El projecte que ara presentem és el resultat de l'esforç d'un grup de persones vinculades a la traducció i representa un pas més en l'aposta que estem fent en l'aplicació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a la traducció. Aquest projecte no neix del no-res: ara fa quatre anys vam començar, des del Departament de Traducció i d'Interpretació de la UAB, els cursos de formació continuada "Traducció i Noves Tecnologies" (actualment reconvertits en Postgrau de Tradumàtica); així mateix, fa uns mesos que vam tirar endavant la llista de distribució amb el mateix nom, que aplega traductors interessats per la conjunció entre la traducció i la informàtica d'arreu del món.

Aquesta revista pretén ser un mitjà de comunicació per a totes les persones interessades en la matèria i neix amb una voluntat d'esdevenir un punt de referència que serveixi tant per divulgar amb rigor els coneixements i avenços en la matèria com per promoure la recerca en aquest camp. Els nostres destinataris no es limiten al món universitari, sinó que tenim una clara vocació d'arribar al món professional per oferir-li tot allò que aquest món tan canviant li demana.

TRADUMÀTICA és una revista que apareixerà en principi dos cops l'any i es publica exclusivament en format digital. El cert és que en cap moment no hem vist possible publicar-la en paper, ja que ens ha semblat que érem molt més fidels als objectius que ens havíem proposat si la situàvem en un medi que la fes accessible des de tot el món. Per aquest mateix motiu la presentem en tres llengües -català, castellà i anglès-, perquè són les llengües amb les quals treballem més sovint. També vam entendre que un projecte com aquest no es podia portar a terme des d'una sola universitat, ja que en el nostre país s'està treballant en l'aplicació de la informàtica a la traducció a totes les universitats amb estudis de traducció. És per aquest motiu que vam valorar molt important la participació en el Consell de Redacció de professores i professors de diverses universitats: Universitat de Vic, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Politècnica de Catalunya a més de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquesta revista porta per nom el d'una disciplina nova. Certament no és cap novetat aplicar la informàtica a la traducció, però sí ho és la manera àmplia com entenem aquesta relació. Hem definit la tradumàtica com el conjunt de coneixements i habilitats en l'ús de les TIC que permeten desenvolupar la tasca de la traducció d'una manera més ràpida, eficaç i fiable. Per extensió, parlem de tradumàtica per referir-nos a la disciplina que versa sobre aquests coneixements i habilitats i també l'utilitzem per referir-nos al conjunt d'aplicacions informàtiques que es poden utilitzar habitualment o esporàdicament en la tasca de la traducció. En aquest sentit, hem classificat els programes informàtics en cinc grups -els cinc cercles de la tradumàtica-, en funció de la seva relació amb la tasca traductora:

  1. Programes de traducció (processadors de textos, eines de traducció assistida, eines de traducció automàtica, programes d'autoedició, editors d'HTML, eines de localització de software, etc.).

  2. Programes de suport a la traducció (bases de dades, diccionaris i enciclopèdies en disc òptic, navegadors, fulls de càlcul, correctors ortogràfics i gramaticals, etc.).

  3. Programes per enviar i rebre documents (correu electrònic, FTP, reconeixement òptic de caràcters, reconeixement de veu, etc.).

  4. Programes accessoris a la traducció (compressors, programes de xifratge, xat, copiadors de webs, control de descàrregues, etc.).

  5. Programes generals (antivirus, tallafocs, mantenidors del sistema operatiu, etc.).

Cada número de TRADUMÀTICA versa sobre un tema diferent. Aquest número 0 se situa sobre l'eina més important que hi ha al mercat destinat específicament als traductors: el gestor de memòries de traducció. Diversos especialistes hi han col·laborat abordant el tema des de diverses perspectives, des d'un catàleg dels diferents productes a un estudi legal sobre la propietat de les memòries de traducció.

Esperem que aquesta feina vagi en benefici de la traducció i que ajudi a fomentar l'interès científic i la recerca en aquest camp. Si ho aconseguim, serà un èxit de tots.

Traducció i d'Interpretació
de la UAB
Traducció i Filologia
de la UPF
Traducció i d'Interpretació
d'UVIC
i el Servei de Llengües
i Terminologia de la UPC

 

Toni Badia
Pilar Cid
Doris Ensinger
Mònica Fernández
Pilar Godayol
Alan Lounds
Mariana Orozco
Joan Parra
Ramon Piqué
Pilar Sánchez-Gijón
Laura Santamaria
Joan Vilarnau
Llista de distribució
Diplomatura de Postgrau
Última actualització: 28 d'octubre del 2001
Estructura de la Revista