Portada del n˙mero 3
>>
Editorial
>>
>>>
Articles  
    La fragmentació del procés de traducció
Carme Colominas, Universitat Pompeu Fabra
    Gestió de projectes
Núria Gili, cap de projectes de Traduit.com
    Magnituds econòmiques de la indústria de la traducció
Romà Puiggermanal, Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya
    Estudi de cas: IDISC
Xavi Maza
    Estudi de cas: SDL
Emma Martín y Joaquín Soler, SDL International
    Estudi de cas: Comprendium
Anna Civil, Juan Alberto Alonso, Comprendium España SL
     
>>
Hemeroteca
>>
Secció de crèdits de la Revista Tradumàtica
>>
Correu electr˛nic de la Revista TradumÓtica

 

Última actualització: 25 d'octubre del 2002