Introducció
Principi estratègic 1 - "Model basat en la prevenció"
Principi estratègic 2 - "Model al servei dels traductors

Principi estratègic 3 - "Model d'elements plenament interrelacionats"

Principi estratègic 4 - "Model amb identificació de les activitats crítiques
Principi estratègic 5 - "Model en revisió contínua"
Conclusió: un model de qualitat per al model genèric

Decarrega l'article
en format .pdf