Què és
Tradumàtica és una llista de distribució que pretén oferir un espai d'informació, de cooperació i d'intercanvi per als/les professionals de la traducció en l'àmbit de la traducció i de les noves tecnologies.

D'uns anys ençà, el món de la traducció especialitzada ha experimentat un canvi radical, atribuïble a diferents causes, que destriem a continuació:
 1. L'extraordinari creixement del mercat i, amb ell, l'augment exponencial del volum de treball.
 2. L'aparició de nous tipus d'objectes traduïbles, especialment en l'àmbit informàtic.
 3. L'aparició d'eines de traducció assistida i la revitalització dels sistemes de traducció automàtica.
 4. La conversió de la traducció especialitzada en una activitat de valor afegit, amb la creació de nombroses empreses de traducció, i en conseqüència, de nous tipus de professionals de la traducció, com ara els empresaris de la traducció, els traductors assalariats, els gestors de projectes, etc.
 5. La conversió del traductor especialitzat autònom en un teletreballador que depèn gairebé de manera absoluta dels mitjans telemàtics.
 6. L'entrada al mercat d'un nombre creixent de professionals de la traducció amb formació universitària, i l'ampliació del mercat a nivell supraestatal, principalment europeu.
Podríem continuar aquesta llista, però els factors esmentats són suficients per veure que els canvis experimentats en els darrers anys són profunds i afecten la gran majoria dels professionals.

En aquest sentit, aquesta llista pretén ser una eina centrada en el que hem anomenat Tradumàtica, i que englobaria el triangle de coneixements dibuixat per la terminologia, la documentació i la informàtica aplicades a la traducció especialitzada.

Dins d'aquest espai, doncs, tindrien cabuda els aspectes relacionats amb:
 • l'edició i la producció de textos: autoedició, html, xml...
 • la documentació i els recursos electrònics: bases de dades terminològiques i documentals, eines de gestió i aplicació de corpus de text per la traducció...
 • l'automatització de la traducció: memòries de traducció, traducció automàtica...
 • la localització: localització de programari, localització de pàgines web...
 • la traducció multimèdia: subtitulació, doblatge, localització...
 • la gestió de projectes: gestió de dades, aspectes legals...
 • la formació del traductor: congressos, cursos, seminaris... sobre temes relacionats amb la tradumàtica
A qui va dirigida
Tradumàtica és una llista de subscripció moderada. Això vol dir que està dirigida únicament a persones que tenen una relació directa amb la tradumàtica, tal com l'hem definida en el punt anterior. La relació amb aquesta disciplina pot ser tant de formació -per tant, hi tenen cabuda tant estudiants com els llicenciats de les disciplines relacionades- com professional -té lloc a la llista, doncs, qualsevol persona amb una relació professional directa amb la tradumàtica-.

Concretant, doncs, pot entrar a la llista qualsevol persona que compleixi algun d'aquests perfils:
 1. Estudiants i llicenciats en traducció, filologia i documentació.
 2. Persones que tinguin una relació professional directa amb la traducció i les noves tecnologies.
Les persones que no compleixin aquest perfil podran ser admeses a la llista, si l'equip d'administració ho considera convenient, però d'entrada els serà activada la modalitat de subscripció moderada. Aquesta modalitat només es diferencia de la modalitat normal en el fet que per poder publicar un missatge a la llista cal que hagi rebut el vistiplau d'algun dels administradors que, en aquests casos, actuaran com a moderadors.


Subscriure's a la llista
Hi ha tres maneres de subscriure's a la llista Tradumàtica:
 1. A través del web: http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?SUBED1=tradumatica&A=1

 2. Per correu electrònic. Cal escriure un missatge amb l'assumpte (subject) en blanc, de la següent manera:
  +-----------------------------------------
  |
  | To: LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES
  | Subject:
  | =================================
  |
  | subscribe TRADUMATICA Nom Cognoms
  +------------------------------------------


 3. Escrivint al responsable tècnic de la llista a:

  TRADUMATICA-request@listserv.rediris.es

  Indicant:
  • Nom i cognoms
  • Adreça a favor de la qual es fa la subscripció
  • Especialitat i centre de treball


Gestió de la llista
La llista Tradumàtica és gestionada per un programa que es diu LISTSERV http://www.rediris.es/list/utilizacion.es.html. Cal diferenciar molt bé les tres adreces importants de la llista:

 • LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES - Aquesta adreça s'utilitza únicament per donar-se d'alta, de baixa, i per canviar les opcions de subscripció http://www.rediris.es/list/novedades.es.html -rebre un sol missatge diari (digest, index) o bé deshabilitar temporalment la recepció de missatges de la llista-. Cal tenir en compte que el destinatari d'aquesta adreça és un programa, que només és capaç d'entendre unes determinades instruccions. Cal, doncs, tenir en present que sempre que hi enviem un missatge:

  • a. sempre cal deixar el camp assumpte en blanc
  • b. només hem d'incloure-hi instruccions, i mai deixar-hi altres informacions, com signatures, etc.
  • c. els missatges que enviem a aquesta adreça sempre tenen resposta -immediata- encara que sigui per dir-nos que no ha entès la instrucció. Es pot trobar la informació necessària per donar instruccions a aquest programa a la web http://www.rediris.es/list/utilizacion.es.html


 • TRADUMATICA@LISTSERV.REDIRIS.ES - Aquesta adreça serveix per enviar missatges a la llista. Només ho poden fer les persones que hi estan subscrites.

 • TRADUMATICA-REQUEST@LISTSERV.REDIRIS.ES - Aquesta és l'adreça del responsable tècnic de la llista. Es pot utilitzar per fer preguntes de tipus tècnic (altes, baixes, canvis en la modalitat de subscripció, problemes de configuració, etc.) i preguntes generals referents a la llista.
En qualsevol cas, es recomana llegir el document de FAQ sobre les llistes de distribució http://www.rediris.es/list/preguntitas.es.html


Funcionament
Una llista de distribució s'ha de regir per unes normes mínimes. A les normes òbvies sobre l'ús del correu electrònic en general http://www.rediris.es/mail/estilo.es.html, i sobre les llistes de distribució en particular http://www.rediris.es/list/list-moral.es.html, cal afegir -en tots els missatges que s'enviïn a la llista Tradumàtica- les següents:
 1. Tots els missatges han d'anar signats amb el nom (o identificatiu) del seu remitent, i també es recomana d'explicitar-hi l'adreça electrònica.
 2. L'assumpte (subject) dels missatges ha de ser breu, clar i descriptiu del tema, de manera que se'n faciliti l'arxiu i la posterior localització.
 3. No es permet l'enviament de fitxers adjunts. Així mateix, les targetes "vcard" amb dades personals resulten innecessàries en els missatges a la llista, ja que les dades van a la signatura, per la qual cosa es consideren com a arxius adjunts.
 4. Les llengües de la llista són el català i el castellà.
 5. Els missatges amb un contingut que no s'ajusti perfectament a la finalitat de la llista han de ser enviats a un dels membres de l'equip d'administració (vegeu l'apartat corresponent) perquè en valori l'adequació i n'autoritzi, si escau, la difusió a la llista. Els missatges sobre nous virus queden especialment prohibits.
 6. Els missatges privats han de contestar-se privadament, i cal evitar discutir sobre el funcionament de la mateixa llista. Qualsevol dubte, queixa, proposta, etc., ha de ser enviada al responsable tècnic de la llista, a l'adreça tradumatica-request@listserv.rediris.es.


Equip d'administració
La llista Tradumàtica és un projecte vinculat al Departament de Traducció de la Universitat Autònoma de Barcelona http://www.uab.es, i rep el suport tècnic de RedIRIS http://www.rediris.es/list.

L'equip d'administració d'aquesta llista és compost pels professors de la Facultat de Traducció i d'Interpretació següents: