Universitat Autònoma de Barcelona   DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ I D´INTERPRETACIÓ
Universitat Autònoma de Barcelona
Master en Traducción e Interpretación Profesional
chino-español
A
visita a UAB
 
 
繁体中文
   
 
  列印本碩士學科之全部內容
 
 
報 名
 

入 學 考 試 題 2004 / 05

 

 

 

報 名 條 件

  • 擁有西班牙、中國、臺灣、香港或其他國家和地區的大學文憑。
  • 如果申請者的母語為西班牙語,則建議具備相等於四年以上的漢語專業水準以及在中文語系的國家或地區就讀過一年或一年以上;如果申請者的母語為中文,則建議具備相等於四年以上的西班牙語專業水準以及在西班牙語系的國家或地區就讀過一年或一年以上。

本學位課程每年招收二十個名額, 保留三個備取名額。擇優錄取。

申 請 步 驟

  • 下載申請表格(PDF, WORD, ZIP, 下載指南)、填寫並以電子郵件方式將申請表格連同個人履歷一起寄至:master.xines@uab.cat 周敏康博士收或傳真至0034-935812762
  • 收到翻譯系的答覆後,請列印一份已經填寫好的申請表格,並至銀行開具一張一百歐元的銀行支票,支票抬頭受款人請開立UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA. 報名費恕不退還。
  • 請將已經填寫好的申請表格,銀行支票,個人履歷及附有班、系排名之大學歷年成績單以掛號方式寄至: Sra. Matilde Roure, gestora del DEPARTAMENTO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, EDIFICIO K, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA,08193 BELLATERRA, BARCELONA, ESPAÑA (SPAIN).
  • 資料審核通過者將接獲翻譯系通知,於2007年9月14日上午10點前往翻譯系參加入學語言檢定測試。
  • 入學考試題(考古題) 請參考:2004, 05, 06; 個人履歷請參考:CV
  • 通過入學語言檢定測試的學生請於9月20日至30日間前往翻譯系秘書處辦理入學註冊手續。