Universitat Autònoma de Barcelona   DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ I D´INTERPRETACIÓ
Universitat Autònoma de Barcelona
Màster en Traducció i Interpretació Professional
xinès-espanyol
A
visita a UAB
 
 
Català
   
 
  Imprimiu tota la informació del programa del Màster
 
 
Matrícula
Prova d'accés 2004 / 05
 

 

 

Matrícula

La matrícula és de 3.500 euros per al primer curs i 1.500 euros per al segon curs.

La matrícula es formalitzarà a la Secretaria del Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona (Campus de Bellaterra), per a la qual cosa serà necessària la documentació següent:

  • fotocòpia del DNI o passaport;
  • dues fotografies de carnet;
  • fotocòpia compulsada del títol universitari;
  • txec bancari conformat a nom de la Universitat Autònoma de Barcelona per un import de 3.500 euros, corresponent als drets d’inscripció de totes les assignatures del primer curs. Per al segon curs, corresponent al màster, la matrícula és de 1.500 euros.