Universitat Autònoma de Barcelona   DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ I D´INTERPRETACIÓ
Universitat Autònoma de Barcelona
Màster en Traducció i Interpretació Professional
xinès-espanyol
A
visita a UAB
 
 
Català
   
 
  Imprimiu tota la informació del programa del Màster
 
 
Assignatures
Prova d'accés 2004 / 05
 

 

 

Professorat i assignatures

Primer curs:
Teoria i pràctica de la traducció xinès-espanyol
Prof. Laureano Ramírez, Universitat Autònoma de Barcelona
3 crèdits
Interpretació consecutiva xinès-espanyol
Prof. Begoña Ruiz de Infante, traductora i intèrpret professional xinès-espanyol
3 crèdits
Interpretació consecutiva espanyol-xinès
Prof. Minkang Zhou, Universitat Autònoma de Barcelona
3 crèdits
Traducció literària xinès-espanyol I
Prof. Carles Prado, Universitat Autònoma de Barcelona
3 crèdits
Traducció literària xinès-espanyol II
Prof. Laureano Ramírez, Universitat Autònoma de Barcelona
3 crèdits
Traducció audiovisual xinès-espanyol
Prof. Helena Casas, Universitat Autònoma de Barcelona
3 crèdits
Traducció jurídica espanyol-xinès
Prof. Minkang Zhou, Universitat Autònoma de Barcelona
3 crèdits
Traducció de temes de política internacional xinès-espanyol
Prof. Helena Casas, Universitat Autònoma de Barcelona
3 crèdits
Traducció jurídica xinès-espanyol
Prof. Sara Rovira, Universitat Autònoma de Barcelona
3 crèdits
Traducció empresarial-tècnica espanyol-xinès
Prof. Minkang Zhou, Universitat Autònoma de Barcelona
3 crèdits
Transferència cultural i traducció
Prof. Sara Rovira, Universitat Autònoma de Barcelona
3 crèdits
Traducció comercial-tècnica xinès-espanyol
Prof. Begoña Ruiz de Infante, traductora i intèrpret professional xinès-espanyol
3 crèdits
Noves eines tecnològiques per la traducció
Prof. Sílvia Fustegueres, Ampersand, s.l.
3 crèdits
Traducció literària espanyol- xinès
Prof. Yu-fen Tai, Universitat Tamkang, Taiwan
3 crèdits
Introducció a la interpretació simultània xinès-espanyol
Prof. Minkang Zhou, Universitat Autònoma de Barcelona
2 crèdits
Total
44 crèdits
Segon curs:  
Treball d'investigació (tesina)
10 crèdits
Total
54 crèdits