Universitat Autònoma de Barcelona   DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ I D´INTERPRETACIÓ
Universitat Autònoma de Barcelona
Màster en Traducció i Interpretació Professional
xinès-espanyol
A
visita a UAB
 
 
Català
   
 
  Imprimiu tota la informació del programa del Màster
 
 
Preinscripció
Prova d'accés 2004 / 05
 

 

 

Requisits per a la preinscripció

Per accedir al màster/postgrau són indispensables els requisits següents:

  1. posseir un títol universitari que acrediti el coneixement de les llengües xinesa i espanyola;
  2. superar una prova destinada a verificar la competència en les llengües de partida i d’arribada. La prova consisteix en un examen escrit i una entrevista que determinarà la idoneïtat del candidat.

S’ofereixen vint (20) places per a cada curs, amb tres (3) places de reserva. Se seleccionarà els candidats que compleixin millor els requisits i que obtinguin una millor qualificació a la prova d’accés.

Passos a seguir:

  1. Empleneu el formulari de preinscripció (PDF, WORD, ZIP, Ayuda) i envieu-lo al més aviat possible per Internet <master.xines@uab.cat> o per fax (0034--935812762).
  2. Quan el Departament de Traducció i Interpretació de la UAB us notifiqui l’acceptació de la sol·licitud, i abans de la prova d’accés, haureu de fer el pagament de la taxa de preinscripció, de cent euros (€100), mitjançant un txec bancari conformat.
  3. El beneficiari del txec ha de ser la Universitat Autònoma de Barcelona.
  4. Veniu al Departament de Traducció i Interpretació de UAB a fer la prova d’accés el dia i l’hora que es comunicarà oportunament.
  5. Prova d'accés, consulteu: 2004/ 05 / 06
  6. Un cop superada la prova d’accés, el Departament de Traducció i Interpretació us enviarà una notificació d’admissió per Internet perquè pogueu fer el pagament de la matrícula.