english | castellano | català | 中文 | 日本語

Línies de recerca

Seguint els objectius traçats pel grup i tenint en compte els perfils dels membres de l’equip investigador, hem articulat la nostra recerca partint de tres grans línies de treball:

1. La construcció del discurs de la (post)modernitat a l’Àsia Oriental com a manifestació de processos d’interculturalitat.

2. El paper dels productes culturals de l’Àsia Oriental a Occident i viceversa: processos d’adaptació, incorporació, reelaboració i supressió.

3. L’etnicitat i la diversitat cultural de l’Àsia Oriental: dinàmiques de contacte lingüístic, construcció d’identitats, diàspores i relacions internacionals.

amunt