Col·lecció Eumo

Des de l'any 1995 el Departament Traducció i d'Interpretació participa en la col·lecció “Biblioteca de Traducció i d'Interpretació”, conjuntament amb Eumo Editorial, el Departament de Traducció i Filologia de la UPF, la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la Universitat de Vic, i el Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I. L'objectiu de la col·lecció és donar a conèixer els resultats de la recerca del professorat dels diferents departaments implicats, com també oferir manuals indispensables per a la docència i l’aprenentatge.

Consell assessor

  • Directora: Pilar Godayol
  • Montserrat Bacardí i Marisa Presas (UAB)
  • Cristina Gelpí i Marcel Ortín (UPF)
  • Ramon Pinyol i Xus Ugarte (UVic)
  • Frederic Chaume i Carme Pinyana (UJI)

Com publicar?

Les persones interessades a publicar en aquesta col·lecció han de fer arribar a la directora (pgodayol@uvic.cat) una proposta amb l'índex de l'obra, un capítol de mostra i una justificació

Títols publicats

  1. Lingüística per a la Traducció (Ricardo Muñoz)
  2. Traducció i literatura, Homenatge a Ángel Crespo (Soledat Gonzalez i Francisco Lafarga [ed.])
  3. Cent anys de traducció al català (1891-1990) (Montserrat Bacardí, Joan Fontcuberta i Francesc Parcerisas [ed.])
  4. L’art de traduir. Reflexions sobre la traducció al llarg de la història (Enric Gallén, Manuel Llanas, Marcel Ortín, Ramon Pinyol i Pere Quer)
  5. Espais de frontera. Gènere i traducció (Pilar Godayol)
  6. La traducció dalt de l’escenari (Eva Espasa Borràs)
  7. El fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literària (Josep Marco)
  8. Doblatge i subtitulació per a la TV (Frederic Chaume)
  9. Manual de traducció anglès-català (Jordi Ainaud, Anna Espunya i Dídac Pujol)
  10. Traduir el desig (Marta Marín-Dòmine)
  11. Manual de traducció cientificotècnica (Vicent Montalt i Resurrecció)
  12. Oralitat, narrativa i traducció ( Dolors Cinca. Edició a cura d'Ovidi Carbonell)
  13. Llengua i estilística en la narrativa de Jane Austen (Victòria Alsina)
  14. Manual de traducció alemany-català (Heike van Lawick)
  15. Traducció, edició, ideologia. Aspectes sociològics de les traduccions de La Bíblia i L’Odissea al català (Francesc Parcerisas)
  16. La pràctica de la interpretació (anglès català) (Xus Ugarte i Ballester)
  17. La pràctica de la traducció francès-català (Joan Verdegal)

Títols pendents de publicació

Manual de subtitulació (Eduard Bartoll)

On es poden adquirir?

A qualsevol llibreria

Contacte | Tel. +34 93 581 27 61 | © 2006 Departament de Traducció i d'Interpretació - UAB - 08193 Bellaterra